Välkommen till Sawtec!

Sawtec är en ideell förening där medlemmarna utgörs av de mest tongivande maskinleverantörerna inom den träbearbetande industrin (sågverks- & träförädling). Samtliga medlemsföretag är svenskregistrerade.

 

Sawtec:s övergripande mål är att skapa förutsättningar för ökad lönsamhet för sina medlemsföretag.

 

Välkommen till branschorganisationen för Sveriges sågverksleverantörer!

 

Läs mer om Sawtec »

 

AKTUELLT FRÅN SAWTEC

Inga nyheter i arkivet