Under Sawtec dagarna som numera är välbekant begrepp inom branschen, ges bl.a. en teknisk helhetsbild som kan vara till god hjälp för sågverken att skapa produktivitetsförbättringar etc. Precis som tidigare beskriver sakkunniga representanter från de mest tongivande maskinleverantörerna de senaste rönen inom modern sågverksproduktion. Att samtidigt få möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor under lättsamma förhållanden, är också en faktor som är både uppskattad och givande.

 

Sawtec 2018 genomförs på följande datum och platser:

 

7-8 mars          Västerås

27-28 mars      Umeå

28-29 augusti   Göteborg

 

Vid anmälan tillkommer en administrationsavgift på 450 kr.

 

 

 

Anmälan till Sawtec Dagarna 2018

 

OBS! Anmälan är bindande och måste vara oss tillhanda senast 9/2 2018 (gäller Västerås och Umeå). Begränsat antal platser.


Markera de företag du önskar besöka (max 5)
Övriga företag väljs ut av Sawtec.Ort

Hotellrun önskas mellan dag 1 och 2 (till självkostnadspris)
Namn *
Funktion
Företag *
Postadress
Postnr/Ort
Tel
E-mail *

AKTUELLT FRÅN SAWTEC

Inga nyheter i arkivet