Välkommen till Sawtec!

Sawtec är en ideell förening där medlemmarna utgörs av de mest tongivande maskinleverantörerna inom den träbearbetande industrin (sågverks- & träförädling). Samtliga medlemsföretag är svenskregistrerade.

Sawtec:s övergripande mål är att skapa förutsättningar för ökad lönsamhet för sina medlemsföretag.

Välkommen till branschorganisationen för Sveriges sågverksleverantörer!

Läs mer om Sawtec »

© Copyright - sawtec.se