Välkommen till Sawtec!

Sawtec är en ideell förening där medlemmarna utgörs av de mest tongivande maskinleverantörerna inom den träbearbetande industrin (sågverks- & träförädling). Samtliga medlemsföretag är svenskregistrerade.

Sawtec:s övergripande mål är att skapa förutsättningar för ökad lönsamhet för sina medlemsföretag.

Välkommen till branschorganisationen för Sveriges sågverksleverantörer!

Läs mer om Sawtec »

Sawtecdagarna 2023!

Följande datum och platser gäller för Sawtecdagarna 2023.

  • 18 – 19/1  Umeå
  • 8 – 9/2      Örebro
  • 1 – 2/3      Ronneby

© Copyright - sawtec.se